Menu

Курс по везба: Основни техники в българската везба

Дългоочакваните курсове по везба стартират на 20.04.2024 в гр. София, събота, в едно слънчево помещение на ул. “Кирил и Методий”, №73.Групите са две, като сутришната е от 10.00-13.30, а следобедната от 14.00-17.30. Не повече от 12 участника в група.Темата на…

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ